Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Uchwałą Rady Rodziców nr 1/2019/2020 z dnia 04.09.2019 r. w skład Rady Rodziców PM nr 4 w Braniewie wchodzą:

  1. Ewelina Luwińska – Przewodnicząca
  2. Wioletta Wójcik – Skarbnik 
  3. Joanna Cygan – Protokolant
  4. Grażyna Rarok – Komisja Rewizyjna
  5. Beata Kocyba – Komisja Rewizyjna

Rada Rodziców Żłobka:

1.  - Przewodnicząca

2.  - Skarbnik